Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

IMG 20151210 125151W dniu 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITWM Prezes Leszek Bagiński wręczył odznaczenia członkom Zarządu Głównego,Stanisławowi Jakimiukowi oraz Andrzejowi Badowskiemu. W posiedzeniu Zarządu Głównego wzięła udział również Prezes KZGW Pani Iwona Koza. Zarząd Główny wykonując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu odbytego w dniu 17 września 2015 r. uchwalił teks jednolity Statutu SITWM.

 

 IMG 20151210 125127