Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

IMG 20160407 134613W dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów SITWM oraz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Posiedzenie dotyczyło opracowania wspólnego stanowiska w zakresie uprawnień hydrologicznych w Nowym Prawie wodny. Ustalono, że do końca kwietnia br. wyznaczeni przedstawiciele Prezydiów opracują projekt stanowiska, które następnie zostanie przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.