Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

I. W dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. Prezes Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych wziął udział w organizowanym przez Dyrektora Regionalego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie obchpdach 30 – lecia Zbiornika Wodngo Dobczyce.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia zbiornika wodnego Dobczyce Prezes Leszek Bagiński złożył Pani Dyrektor Małgorzacie Owsiany i wszystkim pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w swoim imieniu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych serdeczne gratulacje.

foto1

II. W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Przedmiotem posiedzeń było ustalenie terminu Walnego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
Podjęto uchwałe Zarządu Głównego ustalającą, iż XXXIII Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2017 r.
Podczas posiedzenia przyjęto również uchwałę Zarządu Głównego przyjmujacą projekt Regulaminu prowadzeni obrad XXXIII WZD.