Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

W siedzibie Warszawskiego Domu Technika odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Obradom przewodniczył Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady FSNT-NOT Piotr Szymczak. W posiedzeniu uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier prof. Piotr Gliński, który przedstawił propozycję rozwiązania problemu Muzeum Techniki.

Jednym z punktów porządku dziennego był wybór Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. Na wniosek Zarządu Głównego FSNT-NOT Przewodniczącym Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. wybrany został Leszek Bagiński Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Do pobrania: Ważne oświadczenie (.doc)