Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Pałacu Domaniowskim nad zbiornikiem wodnym Domaniów na Radomce odbył się XXXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Spośród zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli m.in. wiceprezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Kamil Wójcik oraz byli Prezesi SITWM Leonard Szczygielski i Janusz Kubiakowski. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Głównego kol. Leszek Bagiński. Obrady Zjazdu prowadziła wybrana na Przewodniczącą Prezydium XXXIII WZD kol. Elżbieta Stanke.

 

ATT00072

 

W XXXIII WZD uczestniczyło 21 delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów. Sprawozdanie z działalności SITWM w kadencji 2013 – 2017 w imieniu ustępującego Zarządu Głównego przedstawił jego Prezes kol. Leszek Bagiński. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano władze SITWM na kadencję 2017 – 2021 w następującym składzie:

 

Prezes SITWM – kol. Leszek Bagiński

Pierwszy wiceprezes ZG - kol. Cezary Siniecki

Wiceprezes ZG - kol. Elżbieta Stanke

 

Sekretarz Generalny – kol. Marek Kaczmarczyk

Zastępca Sekretarza Generalnego – kol. Paweł Taborski

 

Członkowie ZG:  kol. Andrzej Badowski

kol. Wojciech Bosak

kol. Stanisław Jakimiuk

kol. Halina Jankowska Hufejt

kol. Robert Kęsy

kol. Sylwester Norek

 

Zastępcy członka ZG: kol. Robert Łazik

  kol. Stanisław Staniszewski

 

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - kol. Marek Pokorski

Członkowie GKR - kol. Łukasz Cedro

  kol. Krzysztof Dzik

  kol. Krzysztof Maraszkiewicz

 

Główny Sąd Koleżeński - kol. Leszek Boguta

kol. Piotr Gręda

kol. Adam Niedabylski

kol. Barbara Wróbel

Delegat do Rady Krajowej FSTN – NOT – kol. Leszek Bagiński

 

XXXIII WZD SITWM towarzyszyła konferencja pt. „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” pod patronatem: Podsekretarza Stanu Ministra Środowiska – Mariusza Gajdy, Prezesa KZGW – Iwony Kozy oraz Przewodniczącej Konwentu Dyrektorów WZMiUW – Joanny Ślusarczyk. Konferencję prowadził prof. dr inż. Tomasz Walczykiewicz. W trakcie konferencji przedstawiono sześć prezentacji poświęconych problemom zarządzania zasobami wodnymi, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z administratorami wód, ograniczania skutków powodzi i susz, ochronie wód oraz bezpieczeństwu budowli. Odbyła się również sesja terenowa poświęcona demonstracji specjalistycznego sprzętu i zwiedzaniu zbiornika Domaniów.