Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

 

W dniu 31 marca 2022 r. w godz. 11-13-tej w bufecie budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, odbyło się spotkanie świąteczne Wielkanocne Koła Seniorów O/Warszawskiego SITWM. Spotkanie prowadził inż. Zygmunt Kuć – Przewodniczący Koła Seniorów.

           

Na wstępie powitał zebranych członków Koła i zaproszonych gości w osobach:

 • Grażynę Skalmierską – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków,
 • Andrzeja Badowskiego – Przewodniczącego O/Warszawskiego SITWM,
 • Jerzego Zielińskiego – byłego z-cę dyrektora ODGW w Warszawie.

 

Następnie przypomniał, że ostatnie spotkanie świąteczne odbyło się 13.12.2019 r. Z uwagi na panującą pandemię (wirusa covid-19) była przerwa w działalności Zarządu Koła Seniorów od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. W czasie tym z powodu zgonów odeszło 10 naszych członków:

 • Chlipalski Jacek 2018 r.
 • Korab Zbigniew 2018 r.
 • Ziółkowska Halina 2020 r.
 • Bareja Jerzy 2020 r.
 • Kocot Jerzy 2020 r.
 • Rayski Wojciech 2020 r.
 • Śniadowski Zenon 2020 r.
 • Misztela Mirosław 2020 r.
 • Mazgajski Jerzy 2021 r.
 • Gołędowski Kazimierz 2021 r.

            Zmarłych uczczono minutą ciszy.

W okresie tym nie zapisano do Koła żadnej osoby i obecny stan wynosi 61 członków.      

 

Z uwagi na pandemię w 2021 r. odbyły się tylko 4 zebrania Zarządu a od roku 2022 r. zebrania odbywają się na bieżąco, w każdy pierwszy czwartek miesiąca za wyjątkiem m-cy lipiec i sierpień gdy jest przerwa w działalności Zarządu Koła. Obecnie zebrania Zarządu Koła odbywają się w Zarządzie Głównym SITWM ul. Czackiego 3/5 (NOT) w godz. 11.00-13.00 pokój 404, windą na IV piętro (wejście od ul. Świętokrzyskiej 14).

           

W czasie pandemii  24.02.2022 r. agresor rosyjski zaatakował Ukrainę, powodując nisczenie zabudowań mieszkalnych i zabijanie cywilnych ludzi w tym dzieci . Ponadto dochodziło do niszczenia obiektów szpitalnych i kulturalnych. W związku z tą sytuacją Zarząd Koła Seniorów w porozumieniu z Zarządem Głównym SITWM z dniem 3.04.2022 r. wydał uchwałę poparcia dla Ukrainy w obronie przed najeźdźcą rosyjskim.
            Po odczytaniu uchwały wszyscy obecni wyrazili zgodę oklaskami przyjęcia uchwały przez aklamację.

           

W czasie spotkania świątecznego Pani Grażyna Skalmierska - Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW przedstawiła b. dobrą współpracę z Zarządem Koła Seniorów np. wspólne przygotowania do odczytu o Tybecie przez P. Agatę Bareja – Starzyńską Profesor z UW. Ponadto omówiła planowane wycieczki i spotkania w 2022 r.

           

Pzewodniczący Koła poinformował, że Zarząd Koła Seniorów corocznie wysyła życzenia świąteczne i noworoczne do członków Koła a do członków, którzy nie mają poczty elektronicznej życzenia przekazywane są telefonicznie przez wyznaczonych członków. Życzenia te przesyłane są również do jednostek współpracujących.

           

Ponadto corocznie przekazywane są życzenia rocznicowe na zakonczenie lat 80, 85. 90, 95 lat i dalszych każdemu członkowi Koła.

           

Do członków Koła wysyłane są informacje o organizowanych imprezach: wycieczkach, odczytach, obchodach uroczystości rocznicowych i nekrologi o zmarłych kolegach oraz do jednostek współpracujących.

           

Kol. Zygmunt Kuć podjął się zbierania materiałów do książki jubileuszowej, która prawdopodobnie będzie wydana w 2024 r. na 55-lecie Koła. Zespół Redakcyjny w skladzie 3-osobowym oceni materiały i  przyjmie do druku.

           

Spotkanie przebiegało w koleżeńskiej atmosferze na wymianie poglądów życiowych i zawodowych.

 

wesolych swiat

 

Przewodniczący Koła Seniorów
inż. Zygmunt Kuć