Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Jednolity tekst Statutu po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 3
I Zebrania Delegatów w dniu 26 października 2021 roku.

 

 

STATUT
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 

Dokument PDF