Zarząd Główny:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Skład Zarządu Głównego SITWM wybranego przez XXXIII WZD SITWM 25-26 maja 2017 r.

 

Prezes SITWM - Leszek Bagiński

Pierwszy wiceprezes ZG - Cezary Siniecki

Wiceprezes ZG - Elżbieta Stanke

 

Sekretarz Generalny – Marek Kaczmarczyk

Zastępca Sekretarza Generalnego – Paweł Taborski

Członkowie ZG:  Andrzej Badowski

Wojciech Bosak

Stanisław Jakimiuk

Halina Jankowska Hufejt

Robert Kęsy

Sylwester Norek

Zastępcy członka ZG: Robert Łazik

  Stanisław Staniszewski