Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

logorzeczoznawcy2

 

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel./fax 22 828 32 78 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Historia

W 1963 r. XVII Zjazd Delegatów SITWM podjął uchwałę o powołaniu Zespołu Rzeczoznawców dla wykonywania opinii, ekspertyz, porad i konsultacji w zakresie budownictwa wodnego i melioracji wodnych, łąkarstwa i torfiarstwa, gospodarki wodnej i ochrony wód, hydrologii, hydrogeologii, zaopatrzenia rolnictwa w wodę i innych dziedzin pokrewnych. 
Zgodę Ministra Finansów na działalność otrzymano w dniu 31 lipca 1964 r., a we wrześniu 1964 r. Zespół został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw.
Zespół działa jako wydzielona jednostka organizacyjna, na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.

 

WYKONUJEMY:

 

Ekspertyzy, oponie, programy, operaty:

wodnoprawne, ekologiczne, hydrologiczne, powodziowe i odszkodowawcze oraz opracowania z dziedziny hydrogeologii, technicznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa , gospodarki wodnej, torfiarstwa i łąkarstwa, jak również studia wykonalności dla inwestycji związanych z gospodarką wodną, ochroną środowiska w tym między innymi dla wodociągów, kanalizacji itp.

 

Projekty budowlano-wykonawcze z dziedziny:

-zaopatrzenia wsi i osiedli w wodę, kanalizacji wsi i oczyszczalni ścieków, 
-wysypisk komunalnych, rekultywacji terenu, magazynowania wody, gospodarki wodnej, 
-budownictwa lądowego wodnego i morskiego, melioracji rolnych i leśnych oraz z innych dziedzin związanych z wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

 

Dla projektowanych i wykonywanych inwestycji wykonujemy:

- pomiary geodezyjne
- prowadzi nadzory autorskie i inwestorskie. 
Zespół od 1991 r. wpisany jest na listę rzeczoznawców Ministra Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska osób prawnych. W specjalnościach: ochrona wód, wpływ inwestycji i przedsięwzięć gospodarki wodnej oraz melioracji na środowisko.

 

Kontakt

Centrala Zespołu ma siedzibę w Warszawie, w terenie działają Terenowe Grupy Rzeczoznawców SITWM ( TGR) będące wewnętrznymi jednostkami Zespołu.

 

TERENOWE GRUPY RZECZOZNAWCÓW

 

1. GDAŃSK

Adres do korespondencji:
81-701 Sopot 1, skrytka pocztowa 59
tel. pracownia hydrotechniczna 514 860 178, 514 860 176
tel. pracownia ochrony środowiska 518 670 450
Strona www: www.sitwmgdansk.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. KRAKÓW

Kierownik TGR mgr inż. Jan Liszkowski
tel. 12 266 59 97, tel. kom. 793 794 781
Adres do korespondencji: ul. Cegielniana 18 m 42, 30-404 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. POZNAŃ

Kierownik TGR mgr inż. Waldemar Cichy
tel. kom. 602 217 960 
Adres do korespondencji: 61-712 Poznań , ul. Wieniawskiego 5/9
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. WARSZAWA

Kierownik TGR inż. Katarzyna Makieła-Wnuk
tel. 501 161 532
Adres do korespondencji : 05-200 Wołomin, ul. Batorego 6
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. WROCŁAW

Kierownik TGR mgr inż. Iwona Pieluszczak
Adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
tel. 69 328 87 68
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. LUBLIN

Kierownik TGR mgr inż. Mariusz Szynkaruk
tel. 695 735 955
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZDJĘCIA PRZYKŁADOWYCH INWESTYCJI WYKONANYCH NA PODSTAWIE PROJEKTÓW TGR-ÓW.

 


 

Budowa-roku-mini

dyplom-uznania-mini budowa-roku-2015-mini
Budowa roku 2013 w Konkursie PZITB

Dyplom uznania

za udział w finale Konkursu PZITB "Budowa Roku 2013"

Budowa Roku 2014