Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Zarząd Koła Seniorów informuje, że kol. dr hab. inż. Ludwikę Martyniak z Zarządu
Koła Seniorów zorganizowała w dniu 9.06.2022 wycieczkę w rejon Raszyńsko- Falencki.
Była to już trzecia z kolei wycieczka w te okolice.

Zarządu Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego SITWM

 

W dniu 31 marca 2022 r. w godz. 11-13-tej w bufecie budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, odbyło się spotkanie świąteczne Wielkanocne Koła Seniorów O/Warszawskiego SITWM. Spotkanie prowadził inż. Zygmunt Kuć – Przewodniczący Koła Seniorów.

           

Na wstępie powitał zebranych członków Koła i zaproszonych gości w osobach:

  • Grażynę Skalmierską – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków,
  • Andrzeja Badowskiego – Przewodniczącego O/Warszawskiego SITWM,
  • Jerzego Zielińskiego – byłego z-cę dyrektora ODGW w Warszawie.

           

Zarządu Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego SITWM


Dotyczy poparcia dla Ukrainy w obronie przed najeźdźcą rosyjskim.

Uchwała nr 1/2021-2025

 

 

 

Zarządu Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego SITWM

 

W dniu 30 marca 2022 r. w godz. 11 – 13-tej w sali konferencyjnej Biblioteki SGGW odbył się wykład dr hab. Agaty Bareji – Starzyńskiej, prof. UW p.n. Magiczny Tybet: góry, ludzie i bogowie.

           

Organizatorami wykładu byli w porozumieniu z Panią Profesor:

  • Zarząd Koła Seniorów O/Warszawskiego SITWM,
  • Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków SGGW,