Zarząd Główny:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Pałacu Domaniowskim nad zbiornikiem wodnym Domaniów na Radomce odbył się XXXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Spośród zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli m.in. wiceprezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Kamil Wójcik oraz byli Prezesi SITWM Leonard Szczygielski i Janusz Kubiakowski. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Głównego kol. Leszek Bagiński. Obrady Zjazdu prowadziła wybrana na Przewodniczącą Prezydium XXXIII WZD kol. Elżbieta Stanke.

 

ATT00072

 

W XXXIII WZD uczestniczyło 21 delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów. Sprawozdanie z działalności SITWM w kadencji 2013 – 2017 w imieniu ustępującego Zarządu Głównego przedstawił jego Prezes kol. Leszek Bagiński. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano władze SITWM na kadencję 2017 – 2021 w następującym składzie:

 

Prezes SITWM – kol. Leszek Bagiński

Pierwszy wiceprezes ZG - kol. Cezary Siniecki

Wiceprezes ZG - kol. Elżbieta Stanke

 

Sekretarz Generalny – kol. Marek Kaczmarczyk

Zastępca Sekretarza Generalnego – kol. Paweł Taborski

 

Członkowie ZG:  kol. Andrzej Badowski

kol. Wojciech Bosak

kol. Stanisław Jakimiuk

kol. Halina Jankowska Hufejt

kol. Robert Kęsy

kol. Sylwester Norek

 

Zastępcy członka ZG: kol. Robert Łazik

  kol. Stanisław Staniszewski

 

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - kol. Marek Pokorski

Członkowie GKR - kol. Łukasz Cedro

  kol. Krzysztof Dzik

  kol. Krzysztof Maraszkiewicz

 

Główny Sąd Koleżeński - kol. Leszek Boguta

kol. Piotr Gręda

kol. Adam Niedabylski

kol. Barbara Wróbel

Delegat do Rady Krajowej FSTN – NOT – kol. Leszek Bagiński

 

XXXIII WZD SITWM towarzyszyła konferencja pt. „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” pod patronatem: Podsekretarza Stanu Ministra Środowiska – Mariusza Gajdy, Prezesa KZGW – Iwony Kozy oraz Przewodniczącej Konwentu Dyrektorów WZMiUW – Joanny Ślusarczyk. Konferencję prowadził prof. dr inż. Tomasz Walczykiewicz. W trakcie konferencji przedstawiono sześć prezentacji poświęconych problemom zarządzania zasobami wodnymi, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z administratorami wód, ograniczania skutków powodzi i susz, ochronie wód oraz bezpieczeństwu budowli. Odbyła się również sesja terenowa poświęcona demonstracji specjalistycznego sprzętu i zwiedzaniu zbiornika Domaniów.

W siedzibie Warszawskiego Domu Technika odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Obradom przewodniczył Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady FSNT-NOT Piotr Szymczak. W posiedzeniu uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier prof. Piotr Gliński, który przedstawił propozycję rozwiązania problemu Muzeum Techniki.

Jednym z punktów porządku dziennego był wybór Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. Na wniosek Zarządu Głównego FSNT-NOT Przewodniczącym Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. wybrany został Leszek Bagiński Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Do pobrania: Ważne oświadczenie (.doc)

IMG 20160407 134613W dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów SITWM oraz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Posiedzenie dotyczyło opracowania wspólnego stanowiska w zakresie uprawnień hydrologicznych w Nowym Prawie wodny. Ustalono, że do końca kwietnia br. wyznaczeni przedstawiciele Prezydiów opracują projekt stanowiska, które następnie zostanie przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

 

Komunikat nr 1:

KONFERENCJA „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” Pałac Domaniowski 25-26 maja 2017 r.

 

Organizator konferencji:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 

Patronat:

Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Iwona Koza – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Joanna Ślusarczyk - Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów WZUWiM


                  Tematyka konferencji:

  1. "Prawne podstawy zarządzania zasobami wodnymi" – Iwona Koza
  2. "Gospodarowanie wodami – współpraca jednostek samorządu terytorialnego i administratorów wód na przykładzie zlewni" – Joanna Ślusarczyk
  3. "Naturalne metody ograniczania skutków suszy i zagrożeń powodziowych" – Waldemar Mioduszewski
  4. "Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wód z rolnictwa" – Halina Jankowska-Huflejt
  5. "Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących ze szczególnym uwzględnieniem budowli klasy III i IV" – Edmund Sieiński
  6. "15 lat zbiornika wodnego Domaniów"

 

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. 22 827 38 50                            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20151210 125151W dniu 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITWM Prezes Leszek Bagiński wręczył odznaczenia członkom Zarządu Głównego,Stanisławowi Jakimiukowi oraz Andrzejowi Badowskiemu. W posiedzeniu Zarządu Głównego wzięła udział również Prezes KZGW Pani Iwona Koza. Zarząd Główny wykonując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu odbytego w dniu 17 września 2015 r. uchwalił teks jednolity Statutu SITWM.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych uprzejmie zawiadamia, że 17 września 2015 r. o godzinie 11.00 – I termin, 11.15 – II termin, odbędzie się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITWM.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8. Dojazd z Dworca Centralnego: metrem w kierunku Kabat do stacji Wierzbno.

 

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Prezydium Zjazdu.
3. Wprowadzenie sztandaru.
4. Przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji zjazdowych.
5. Informacja o działalności Zarządu Głównego.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie.
7. Dyskusja nad Statutem SITWM.
8. Zatwierdzenie zmian w Statucie SITWM.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zjazdu.


Z uwagi na ważność spraw prosimy o wzięcie udziału w obradach lub powiadomienie o niemożności przybycia.

I. W dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. Prezes Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych wziął udział w organizowanym przez Dyrektora Regionalego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie obchpdach 30 – lecia Zbiornika Wodngo Dobczyce.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia zbiornika wodnego Dobczyce Prezes Leszek Bagiński złożył Pani Dyrektor Małgorzacie Owsiany i wszystkim pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w swoim imieniu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych serdeczne gratulacje.

foto1

II. W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Przedmiotem posiedzeń było ustalenie terminu Walnego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
Podjęto uchwałe Zarządu Głównego ustalającą, iż XXXIII Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2017 r.
Podczas posiedzenia przyjęto również uchwałę Zarządu Głównego przyjmujacą projekt Regulaminu prowadzeni obrad XXXIII WZD.

Kontynuujemy dyskusję nad zmianą Statutu. Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu ZG w dniu 7 maja 2015 r. zwracamy się do członków Zarządu Głównego o nadsyłanie uwag do zamieszczonego projektu Statutu.

 

Do pobrania: projekt statutu (.doc)