Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Zarządu Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego SITWM


Dotyczy poparcia dla Ukrainy w obronie przed najeźdźcą rosyjskim.

Uchwała nr 1/2021-2025