Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

 

W dniu 30 marca 2022 r. w godz. 11 – 13-tej w sali konferencyjnej Biblioteki SGGW odbył sięwykład dr hab. Agaty Bareji – Starzyńskiej, prof. UW p.n. Magiczny Tybet: góry, ludzie i bogowie.

           

Organizatorami wykładu byli w porozumieniu z Panią Profesor:

  • Zarząd Koła Seniorów O/Warszawskiego SITWM,
  • Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków SGGW,

 

Sali konferencyjnej użyczyła Biblioteka SGGW.

           

Po zakończego wykładu inż. Zygmunt Kuć w imieniu Zarządów wręczył kwiaty Pani Profesor za wspaniały i rzeczowy wykład, za który słuchacze podziękowali oklaskami.

           

Pani Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW zaprosiła wszystkich do sali Stowarzyszenia na poczęstunek (ciastka z kawą i herbatą), gdzie odbyła się dyskusja dotycząca wykładu.

 

 

2022.03.30_-_01.jpg
2022.03.30_-_02.jpg 2022.03.30_-_03.jpg

 

 

                 2022.03.30 04     2022.03.30 05     2022.03.30 06

 

                 2022.03.30 07     2022.03.30 08     2022.03.30 10

     

W imieniu obu Zarządów

Przewodniczący Koła Seniorów

inż. Zygmunt Kuć