Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Przewodniczący - Leszek Boguta

 

Członkowie GKR:

Krzysztof Dzik

Marek Pokorski