W dniu 21 marca 2022r korzystając z uprzejmości C.K.Z. i U. nr 2  Technikum Melioracji Wodnych w Gdańsku Oruni, w związku z obchodami Światowego Dnia Wody odbyła się konferencja branżowa z prelekcjami  n.t.: „Zastosowania roślinności hydrofitowej w umocnieniach urządzeń melioracyjnych” oraz „ Nowoczesne rozwiązania Viacon do zastosowania w urządzeniach melioracyjnych”.


   W pierwszej części spotkania reprezentant firmy HYDROLECH  Sp. z o.o. - p. Leszek Iwanowski, przedstawił ekologiczne rozwiązania do zastosowania w melioracjach wodnych. W ramach prezentacji przekazał wiedzę z zakresu:

  •  wyboru systemów budowy zbiorników, ogrodu deszczowego, niecki retencyjnej w zależności od istniejącego podłoża; 
  •  doboru warstw technologicznych oraz  roślin do systemów retencji; 
  •  zaprezentował produkty: wegetacyjne maty, kokony roślinne, faszyny kokosowe jako materiał do umacniania brzegów, skarp, ogrodów deszczowych, oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, cieków wodnych; 
  • na przykładach realizacji wyjaśnił tajniki eksploatacji, koszenia i pielęgnacji (trwałość) roślin.


 W drugiej odsłonie konferencji  prezentację przeprowadził p. Marek Surus i p. Krzysztof Kopańko z firmy VIACON Polska Sp. z o.o. , w ramach której prowadzący przedstawili:

  • zagadnienia ogólne (przegląd produktów),
  •  szczegółowo rodzaje stosowanych produktów: przepusty z Tworzyw sztucznych PP i PEHD, przepusty z blach falistych typu HC/HCPA, przepusty z arkuszy blach falistych typu MP, prefabrykowane obiekty mostowe CONSPAN, zbiorniki retencyjne, geosyntetyki, ściany oporowe z gruntu zbrojonego,
  •  zrealizowane obiekty


W konferencji szkoleniowej uczestniczyło około 70 osób powiązanych branżowo, w tym młodzież oraz nauczyciele Szkoły Melioracyjnej w Gdańsku Oruni. Z optymizmem oraz zadowoleniem przyjęliśmy tak duże zainteresowanie przedstawioną tematyką szkoleń. 

Prelegentom dziękujemy za wykłady oraz dostarczone materiały szkoleniowe, a uczelni za udostępnienie sali oraz słodki poczęstunek.