Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno Melioracyjnych Oddział w Gdańsku

Dom Technika NOT 80-050 Gdańsk
ul. Rajska 6 pokój 207
NIP: 5260001051
e-mail: gdansk@sitwm.pl

www.gdansk.sitwm.pl