Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Skrytka pocztowa nr 15
00-001 Warszawa 1
NIP: 526-000-10-51


Sekretariat:
tel/fax. 22 827-38-50
e-mail: sekretariat@sitwm.pl
 
Dział Finansowo - Księgowy:
tel. 22 827-38-78
e-mail: kamila@sitwm.pl
 
Nr konta bankowego:
96 1160 2202 0000 0000 2921 0044