Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Kontynuujemy dyskusję nad zmianą Statutu. Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu ZG w dniu 7 maja 2015 r. zwracamy się do członków Zarządu Głównego o nadsyłanie uwag do zamieszczonego projektu Statutu.

 

Do pobrania: projekt statutu (.doc)