Kończąc obchody jubileuszowego roku 75-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej, szczególnie zasłużeni Członkowie Stowarzyszeń zostali  uhonorowani podczas organizowanego przez Komitet Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego 15 grudnia, uroczystego Dnia Seniora medalami 75-lecia PR FSNT NOT im. Tadeusza Jednorała. Z ramienia SITWM oddz. Gdańsk wyróżnieni za szczególnie zasługi na rzecz działalności inżynierskiej społeczności zostali odznaczeni w dniu 11 stycznia podczas uroczystego spotkania Pomorskiej Rady FSNT-NOT w Gdańsku:

 

dr inż. Leon Chalimoniuk

Paweł Gałat

mgr inż. Martyna Karwowska

mgr inż. Artur Ryster

mgr inż Kamila Siwek

dr inż. Wojciech Szpakowski

mgr inż. Joanna Sznajder- Stworzyjanek

mgr inż. Leszek Zakrzewski

mgr inż. Jacek Zieliński.

inż. Dariusz Jurek

 

Wyróżnionym Gratulujemy.