🔔 Trwają konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 🔔
Zapraszamy do zgłaszania uwag ! 👇

Jak to zrobić?

Należy wypełnić tabelę uwag (wzór tabeli załączony jest do pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych) i przekazać uwagi za pośrednictwem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych do czego gorąco zachęcamy 👌

Szczegóły poniżej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382401/katalog/13041101#13041101