Seminarium dotyczące eksploatacji polskich wielkich zapór w obliczu zmian klimatu - problemy, doświadczenia, wyzwania.

Data publikacji: 2024-04-24 19:51:00

📣24 kwietnia odbyło się seminarium zorganizowane przez Polski Komitet Wielkich Zapór (POLCOLD) dotyczące eksploatacji polskich wielkich zapór w obliczu zmian klimatu - problemy, doświadczenia, wyzwania. Współorganizatorami tego wydarzenia byli również: •Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW, •Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, •Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział Warszawa, a patronatem medialnym wydarzenie objęło czasopismo "Energetyka Wodna"​ 📰 Podczas spotkania zaprezentowano tematy dotyczące: ✔ „działalności Polskiego Komitetu Wielkich Zapór”, ✔ „nowoczesnej metodyki detekcji i monitoringu nasilonej filtracji, w tym przecieków i erozji wewnętrznej w zaporach ziemnych z przykładami aplikacji w Polsce i na świecie”, ✔ „szkód górniczych na Śląsku w aspekcie zagrożenia powodziowego”, ✔ „możliwości aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą wybranych zbiorników wodnych w zlewni Warty w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych i efektywniejszego gospodarowania zasobami wodnymi rzek na cele gospodarcze i przyrodnicze”. Bardzo dziękujemy Wam za udział w tym wydarzeniu👌 Poniżej wrzucamy garść ujęć, które udało nam się utrwalić 📷