Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Zebranie Zarządu Głównego SITWM

W dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 odbędzie się Zebranie Zarządu Głównego SITWM, podczas którego będą omawiane sprawy dotyczące pracy Zespołu Rzeczoznawców.

Zebranie odbędzie się w siedzibie SITWM w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, pokój 405 (IV piętro), wejście od ul. Świętokrzyskiej 14.

 

Porządek zebrania - PDF

 

 

w sprawie poparcia Członków naszego Stowarzyszenia dla inicjatywy Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego dotyczącej udzielenia wsparcia dla Ukrainy wobec najazdu Rosji na niepodległe, suwerenne państwo europejskie.

 

Zarząd Główny przyjmuję uchwałę Koła Seniorów jako stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych i zaleca Członkom SITWM wspieranie uchodźców w miarę swoich możliwości oraz poparcie wszelkich Inicjatyw mogących polepszyć warunki ludzi uciekających przed wojną.

 

 Uchwała - PDF

 

 Zał.1 do Uchwały - PDF