Nekrolog Śp. Leonard Traczewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 października zmarł Śp. Leonard Traczewski - wieloletni pracownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wyrazy współczucia dla Rodziny składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Gdańsku.


Informujemy, że pogrzeb odbędzie się 28 października 2022 o godzinie 13:00 na cmentarzu w Prabutach. Różaniec w kaplicy cmentarnej o godz. 12:30.