Władze

ZARZĄD GŁÓWNY

Skład Zarządu Głównego SITWM wybranego podczas I Zebrania Delegatów SITWM

dnia 26 października 2021 r.:
 

Prezes SITWM – Krzysztof Wrzosek
Wiceprezes ZG – Cezary Siniecki
Sekretarz Generalny – Adam Parzuchowski

Członkowie ZG:     
Sylwia Demczyńska
Krzysztof Ostrowski
Adam Rak
Mariusz Szynkaruk

Zastępca członka ZG:
Przemysław Sobiesak


Przewodniczący Sekcji Głównej Inżynierii i Gospodarki Wodnej:
Paweł Bubka


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Leszek Boguta

Członkowie GKR:
Krzysztof Dzik
Marek Pokorski


GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Marcin Pawłowski

Członkowie GSK:
Aleksander Stocki
Wacław Tyborowski
Skład Komisji i Komitetów powołanych przez Zarząd Główny na kadencję 2021 - 2025 r.


Komisja Główna do Spraw Odznaczeń 
Przewodniczący - mgr inż. Cezary Siniecki

Członkowie:
mgr inż. Marcin Pawłowski - sekretarz
mgr inż. Małgorzata Badowska

Komisja Główna Organizacyjno-Regulaminowa 
Przewodnicząca - mgr inż. Sylwia Demczyńska 

Członkowie:
Prof. inż. Krzysztof Ostrowski - sekretarz
dr hab. inż. Adam Rak, prof. uczelni
mgr inż.  Mariusz Szynkaruk
mgr inż. Cezary Siniecki

Komisja Główna do spraw Rzeczoznawców i Uprawnień Zawodowych 
Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Rak, prof. uczelni

Członkowie:
mgr inż. Czesław Szczegielniak
mgr inż. Andrzej Pichla
mgr inż. Sywlia Demczyńska
mgr inż. Zbigniew Kot