Jednolity tekst Statutu po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 1
I Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w dniu 1 lutego 2023 roku.
STATUT

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych