W dniu 21.03.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SiTWM Oddział w Gdańsku.

Porządek Obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy,
  2. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie na członka: Piotr Szmytkiewicz, Andrzej Winiarski,
  3. Przygotowanie manografu na 75 rocznicę NOT,
  4. Wolne wnioski i zakończenie.