W dniu 23.06.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SiTWM Oddział w Gdańsku.


Porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania, wniesienie uwag i zatwierdzenie protokołu.
 4. Wytypowanie kandydatów na honorową odznakę NOT.
 5. Przedstawienie sytuacji finansowej Oddziału w I półroczu 2022.
 6. Podjęcie decyzji w/s propozycji przystąpienia do strony internetowej zaproponowanej przez Bartosza Bednarza.
 7. Wysłuchanie informacji i uwag ZG SITWM z ostatniego zebrania w Warszawie.
 8. Wybór planów wyjazdowych Członków SITWM.
 9. Współpraca SITWM z Izbą Inżynierską i Politechniką Gdańską.
 10. Promocja SITWM.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.