Z potrzeby poznawania nowych materiałów i technologii oraz korzystając z zaproszenia firmy Amiblu Poland Sp. z o.o. oddział w Gdańsku, w dniu 18 października br. odbyło się aktywne  szkolenie  - warsztaty dla członków Gdańskiego Oddziału SITWM. Szkolenie to obejmowało warsztaty teoretyczne oraz zwiedzanie fabryki. Uczestniczyło 18 osób zainteresowanych tematyką.

   Firma Amiblu, produkuje i dostarcza rury oraz kształtki GRP o żywotności 150 lat. Technologia GRP znajduje  wiele zastosowań w infrastrukturach począwszy od wod.-kan., dla wody deszczowej, ścieków, wody pitnej, melioracji, retencji, energetyki wodnej po zastosowania drogowe, mostowe i przemysłowych.

Szkolenie obejmowało:

1. Warsztaty teoretyczne, polegające na przedstawieniu informacji dotyczących:

  • historii firmy oraz wyrobów GRP,
  • technologii i zastosowania produktów,
  • rozwiązań technologicznych dostosowanych do zakresu zainteresowań członków Stowarzyszenia,
  • aspektów technicznych  przy wykorzystaniu wyrobów GRP.


2. Zwiedzanie fabryki oraz poznanie procesów produkcyjnych gdzie została pokazana m.in.:

  • produkcja rur GRP w technologii Flowtite - ciągłe nawijanie włókien (technologia Flowtite),
  • produkcja rur ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz łączników ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
  • produkcja rur o przekroju niekołowym - nawijanie włókien w produkcji rur niekołowych,
  • produkcja kształtek i studni oraz elementów nietypowych,
  • kontroli jakości produkcji.


   Na zakończenie w miłej atmosferze odbyła się dyskusja na temat zalet i wad oraz możliwości zastosowań systemów GRP w praktyce. Zainteresowani przekazali swoje doświadczenia,  sugestie i pytania otrzymując wyczerpujące odpowiedzi. Otrzymaliśmy materiały szkoleniowe oraz możliwość dostępu do programów obliczeniowych.