29 marca 2023 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy władzami Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, a przedstawicielami Zarządu Oddziału Warszawa SITWM 🤝

Rozmawiano m.in. o wzajemnej współpracy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym i studenckim, a środowiskiem hydrotechników i meliorantów aktywnych i doświadczonych zawodowo.

W spotkaniu udział wzięli:
✏️ prof. inż. Grzegorz Majewski - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW,
✏️prof. inż Janusz Kubrak - Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW,
✏️mgr inż. Marcin Piekarski - Przewodniczący Oddziału Warszawa SITWM,
✏️mgr inż. Agata Léthel - Zastępca Przewodniczącego Oddziału Warszawa SITWM.

Mamy nadzieję, że już niedługo poinformujemy o planowanych wspólnych przedsięwzięciach!