Zarząd Oddziału SITWM w Warszawie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w dniu 26 października 2022r. dokonano wyboru nowych władz Oddziału na kadencję 2022 - 2026.

W skład Zarządu weszli:

− Przewodniczący Zarządu SITWM OW – mgr inż. Marcin Piekarski,

− Zastępca Przewodniczącego SITWM OW – mgr inż. Agata Lethel,

− Zastępca Przewodniczącego SITWM OW – mgr inż. Aneta Wujek,

− Sekretarz SITWM OW – mgr inż. Joanna Troińska,

− Skarbnik SITWM OW – mgr inż. Małgorzata Ptaszyńska,

− Członek Zarządu SITWM OW – mgr inż. Dariusz Frąc,

− Członek Zarządu SITWM OW - mgr inż. Robert Nagel,

− Zastępca Członka Zarządu SITWM OW – dr Andrzej Wita,

− Zastępca Członka Zarządu SITWM OW – prof. Ryszard Oleszczuk.

 

W skład  Komisji Rewizyjnej weszli:

− Przewodniczący KR SITWM OW – inż. Grzegorz Sikorski,

− Zastępca Przewodniczącego KR SITWM OW – mgr inż. Marcin Kowalski,

− Sekretarz KR SITWM OW – mgr inż. Aleksandra Michalska.