Wczoraj, tj. 02.03.2023 r., w Parku Mirowskim w Warszawie odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia (zdjęcie 1) Piotra Stanisława Drzewieckiego (1875-1943), inżyniera technologa, przemysłowca, który spełniał się w wielu rolach społecznych i zawodowych. Był on pierwszym prezydentem Warszawy i pierwszym prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 1899 r. aktywnie działał w Stowarzyszeniu Techników, które w 1905 r. wystawiło przy ul. Czackiego imponujący pod względem architektonicznym Dom Technika. Do dziś znajduje się w nim m.in. siedziba  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Więcej informacjami o Piotrze Stanisławie Drzewieckim można przeczytać w wydawnictwie SIGMA NOT w artykule Rzeczpospolita Inżynierska w pierwszych latach niepodległości 1918-1922.

W uroczystości wzięli udział miedzy innymi: Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy (zdjęcie 5), Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (zdjęcie nr 2), Krzysztof Wrzosek, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (zdjęcie 4), Teresa Sosnowska, Zastępca Prezesa ds. Normalizacji Polskiego Komitetu Normalizacji (zdjęcie 6), Tomasz Bartek,. 

Należy pamiętać, że uroczystość ta mogła odbyć się dzięki Społecznemu Komitetowi Upamiętnienia Prezydenta Warszawy (1918-1921) Piotra Stanisława Drzewieckiego, który był inicjatorem zbiórki środków na popiersie upamiętniające wizerunek Piotra Stanisława Drzewieckiego.

Zdjęcia z uroczystości: