Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Gdańsku oraz Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zorganizowało cykl seminariów, który jest skierowany do inżynierów budownictwa, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę o nowe technologie budowlane oraz ugruntować posiadaną wiedzę. Pierwsze seminarium pn.: Innowacyjne rozwiązania w budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym odbędzie się już 14.06.2024 w Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6. Udział w seminarium jest bezpłatny - liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Cykl szkoleń jest skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego od Projektantów, Kierowników Budowy po Inspektorów Nadzoru oraz Inwestorów. Celem nadrzędnym jest doskonalenie wiedzy, podnoszenie swoich kompetencji poprzez wymianę praktycznej wiedzy w danych obszarach inżynieryjnych. W programie przewidziano wykłady projektowe gotowych technologii, wytyczne wykonawstwa oraz wytyczne dotyczące odbioru robót a także przeglądy nowych technologii materiałowych i sprzętowych.


TERMIN WYDARZENIA: 14 CZERWCA 2024 r., godz. 9:00

MIEJSCE: Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

REJESTRACJA: https://konferencje.gdansk.enot.pl/ 

Udział w seminarium jest bezpłatny - liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).