7 grudnia 2023 r. w Centrum Wodnym SGGW miało miejsce spotkanie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - Oddziału Warszawa. Spotkanie było kameralne, ale bardzo owoce.  

Powitaliśmy nowych Członków, którzy dołączyli do nas w 2023 r. i wręczyliśmy odznaki honorowe długoletnim zasłużonym Członkom. 

Podsumowaliśmy mijający rok i snuliśmy plany na przyszłość.

Padło wiele ciekawych propozycji na 2024 roku. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będzie rzeka Wisła...  

Póki co poruszamy się w sferze marzeń, ale jak pisał Jonasz Kofta: „żeby coś się mogło zdarzyć ... trzeba marzyć”.