Wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Oddział Gdański SITWM odbył się w dniach 23-27 września 2023 r. Jego celem było zwiedzanie ciekawszych zabytków techniki i architektury na Dolnym Śląsku. Sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PR FSNT NOT w Gdańsku w numerze 44 z grudnia 2023.