Zakontraktowane prace polegają m.in. na rozbiórce istniejących elementów Nabrzeży Helskiego I i Oksywskiego wraz z nawierzchniami, sieciami i urządzeniami infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz niezbędnymi rozbiórkami na terenie realizacji zadania. Zakres obejmuje budowę nowej konstrukcji tych nabrzeży wraz z wyposażeniem, wykonaniem po stronie odwodnej istniejącej żelbetowej skrzyni oraz palościanki.

Niewątpliwym wyzwaniem technologicznym jest napięte zwierciadło wód artezyjskich. Z myślą o tej inwestycji Wykonawca opracował innowacyjną metodę wykonania wiercenia z jednoczesnym podaniem iniektu na całej długości instalacji rury w specjalnie zaprojektowanym kleszczu. 👷‍♂️ 👷‍♀️