W dniach 23-24 września br. odbył się wyjazd specjalistyczny członków Gdańskiego Oddziału SITWM poświęcony obiektom hydrotechnicznym Warmii i Mazur.

Celem wycieczki było:

 • Wzbogacenie wiedzy o obiektach hydrotechnicznych Warmii i Mazur, a tym samym podniesieniu kompetencji członków SITWM.
 • Wymiana doświadczeń zawodowych.
 • Integracja nowych członków Stowarzyszenia.
 • Poznanie ciekawych zabytków Warmii i Mazur związanych z historią tych ziem i ich związków z Polską.
 • Poznanie rysu historycznego obiektów hydrotechnicznych i innych ciekawych obiektów inżynierskich.
 • Zapoznanie się z geologicznymi ciekawostkami związanymi z ostatnią epoką lodowcową na tych ziemiach.


Zwiedzane obiekty:

 • Węzeł wodny w Białej Górze : śluza komorowa z wrotami przeciwpowodziowymi na Nogacie, jaz na Nogacie, śluza i jaz na rzece Liwie.
 • Kanał Elbląski ze szczególnym uwzględnieniem czterech pochylni.
 • Zabytkowe centrum Lidzbarka Warmińskiego opasane rzeką Łyną.
 • Śluzy Leśniewo Górne i Dolne na Kanale Mazurskim.
 • Kompleks betonowych bunkrów z okresu II wojny światowej w Mamerkach.
 • Polodowcowy głaz narzutowy w Bisztynku.
 • Zespół Małych Elektrowni Wodnych w Dajna-Niewodniku.