Zarząd Oddziału na lata 2020 – 2023:

Przewodniczący:                             – mgr inż. Zbigniew KOT,

Zastępca Przewodniczącego:         – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR

Zastępca Przewodniczącego:         – dr inż. Mateusz Strutyński

Sekretarz Zarządu:                         – mgr inż. Bożena Buczek

Skarbnik:                                        – mgr inż.  Renata Nosal

Członek Zarządu:                           – mgr inż. Renata Nosal

Członek Zarządu:                           – mgr inż. Bożena Buczek

Członek Zarządu:                           – mgr inż. Marta Kot

Członek Zarządu:                           – dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. UR

Członek Zarządu:                           – prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Członek Zarządu:                           – dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR


Zarząd Oddziału SITWM w Krakowie informuje, że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SITWM w dniu 28 czerwca 2021 r. wybrano  Oddziałową Komisje Rewizyjną  w następującym składzie:


Oddziałowa Komisja Rewizyjna  ZO STWM w Krakowie  na lata 2020 – 2023:

Przewodniczący                                – mgr inż. Robert Szota

Sekretarz                                          – mgr inż. Maciej Paczoski

Członek                                            – mgr inż. Piotr Józefczyk

Członek                                            – inż. Władysław Bubka