Zarząd Główny:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

15 marca 2015 roku mija 180 rocznica założenia przez gen. inż. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, które uważane jest za ojca wszystkich polskich i polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych. W związku z tym zostanie wydany 25, specjalny tom Słownika Biograficznego Techników Polskich.
Dlatego też w imieniu Prezes FSNT, Koleżanki Ewy Mańkiewicz - Cudny prosimy o zgłaszanie kandydatów do biogramów w tym słowniku – inżynierów, osoby mające osiągnięcia i przy tym szczególnie zasłużone dla ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych. Oczekujemy na propozycje do dnia 25 listopada 2014 r.