Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

26 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w sali  konferencyjnej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, odbędzie się poszerzone zebranie plenarne Zarządu Głównego SITWM z udziałem Kolegów Przewodniczących Zarządów Oddziałów.
Przewidywany porządek zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr III/2013-17 posiedzenia  ZG SITWM z 10.04.2014 r.  
  3. Informacja o pracy Prezydium ZG SITWM w okresie od 10.04 do 26.11.2014 r.
  4. Sprawy organizacyjne SITWM.
  5. Dyskusja nad stanem finansów Stowarzyszenia.
  6. Informacja Przewodniczących ZO o sytuacji w Oddziałach.
  7. Wolne wnioski.