Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

14 stycznia 2015 r. w siedzibie WZMiUW Warszawa odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego, na którym podjęto następujące decyzje:

 

  • W oparciu o §25 Statutu jednomyślnie stwierdzono trwałą niemożność pełnienia obowiązków prezesa przez Kol. T. Płowensa i podjęto próbę wyboru prezesa spośród wiceprezesów. Prezes nie został wybrany.
  • Podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITWM, który odbędzie się 5 marca 2015 r. Celem zwołanego Zjazdu Nadzwyczajnego jest wybór prezesa oraz zmiana Statutu. Zgodnie z §20 Statutu w NWZD z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Zjazd Delegatów.
  • Spośród zastępców członków ZG na miejsce zmarłego członka, Kol. Zbigniewa Ambrożewskiego, powołano Kol. Roberta Łazika.
  • Upoważniono, zgodnie z §28 oraz §63 Statutu, Wiceprezes SITWM Kol. Halinę Jankowską-Huflejt do zastępowania prezesa do wyborów na Nadzwyczajnym WZD .
  • Kol. Pawłowi Taborskiemu powierzono przygotowanie proponowanych zmian Statutu.