Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych zawiadamia, że 5 marca 2015 r. o godzinie 11.00 - w I terminie, o godz. 11.30 - w II terminie, odbędzie się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITWM.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu
2. Wybór prezydium zjazdu.
3. Przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji zjazdowych.
4. Informacja o działalności Zarządu Głównego.
5. Wybory Prezesa.
6. Dyskusja nad Statutem SITWM.
7. Zatwierdzenie zmian w Statucie SITWM.
8. Zamknięcie Zjazdu.