Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych uprzejmie zawiadamia, że 17 września 2015 r. o godzinie 11.00 – I termin, 11.15 – II termin, odbędzie się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITWM.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8. Dojazd z Dworca Centralnego: metrem w kierunku Kabat do stacji Wierzbno.

 

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Prezydium Zjazdu.
3. Wprowadzenie sztandaru.
4. Przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji zjazdowych.
5. Informacja o działalności Zarządu Głównego.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie.
7. Dyskusja nad Statutem SITWM.
8. Zatwierdzenie zmian w Statucie SITWM.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zjazdu.


Z uwagi na ważność spraw prosimy o wzięcie udziału w obradach lub powiadomienie o niemożności przybycia.