Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

 W dniu 26 października 2021 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się I Zebranie Delegatów SITWM.

Spotkanie otworzył dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) Leszek Bagiński. I Zebranie Delegatów rozpoczęło się od powitania gości, w tym Krzysztofa Wosia – wiceprezesa PGW Wody Polskie, Ewy Mańkiewicz-Cudny – prezes zarządu głównego NOT, prof. Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Leszka Magiery – wiceprezesa ETP Katowice, prof. Jana Żelazo – Przewodniczącego Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodami,  Mateusza Balcerowicza – redaktora naczelnego czasopisma Gospodarka Wodna oraz wszystkich obecnych delegatów oraz członków Zarządu Głównego SITWM.

 

IMG 20211213 WA0000

 

Na wstępie podsumowano mijającą kadencję Zarządu Głównego, w tym podkreślono szczególnie trudny czas – z uwagi na przeprowadzoną (w wyniku wejścia w życie ustawy prawo wodne) reformę gospodarki wodnej i związanych z tym zmian kadrowych i strukturalnych. 

W dalszej części spotkania, SITWM przyznało spółce ETP S.A. z Katowic, w tym prezesowi Kazimierzowi Wronkowskiemu oraz wiceprezesowi Leszkowi Magierze, złote odznaki honorowe SITWM. Ponadto, przyznano tytułu członka honorowego SITWM następującym osobom: Irena Dobrzyńska, Helena Jastrzębska, Stanisław Olecki, Janusz Pańczak i Tadeusz Sieradz.

Spośród zaproszonych gości, przemówienie wygłosili Krzysztof Woś, Ewa Mańkiewicz-Cudna, Prof. Zbigniew Kledyński oraz Prof. Jan Żelazo.

Ustępujący Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności SITWM w kadencji 2017 – 2021, które omówił jego Prezes kol. Leszek Bagiński. Następnie na wniosek komisji rewizyjnej i po dyskusji przyjęto absolutorium dla zarządu głównego. Wprowadzono także zmiany w statucie SITWM, w tym dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w trakcie zebrań oraz wyborów. 

 

Następnie wybrany został nowe władze SITWM na kadencję 2021-2025 w składzie:

 

Prezes SITWM: kol. Krzysztof Wrzosek

Wiceprezes SITWM: kol. Cezary Sienicki

 

Sekretarz Generalny SITWM: kol. Adam Parzuchowski

 

Członkowie Zarządu Głównego:   

kol. Sylwia Demczyńska

kol. Krzysztof Ostrowski

kol. Adam Rak

kol. Mariusz Szynkaruk

 

Zastępca członka ZG:                     

kol. Bartosz Bednarz

 

Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej: 

kol. Leszek Boguta

 

Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej:        

kol. Marek Pokorski

kol. Elżbieta Stanke

 

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego: 

kol. Marcin Pawłowski

 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:         

kol. Wacław Tyborowski

kol. Aleksander Stocki

 

Podczas posiedzenia delegaci wskazali także przyszłe kierunki działań SITWM, w tym m.in.:

  • aktualizację strony internetowej SITWM oraz loga SITWM w formie wektorowej,
  • założenie internetowego biuletynu SITWM,
  • wsparcie kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna,
  • wsparcie starań młodych uczniów i studentów o staże i praktyki zawodowe,
  • zadbanie o prestiż zawodu hydrotechnika,
  • zachęcenie izb inżynierskich do współpracy z SITWM,
  • przegląd oraz aktualizacja dokumentacji stowarzyszenia, a także składek członkowskich.

 

Szczegółowa relacja ze spotkania opublikowana zostanie w czasopiśmie Gospodarka Wodna 12/2021